jueves, 12 de mayo de 2011

los pelos pa colgar cuadros que se me pusieron!!!!!

Negrillo Javier Ahí es a lo que quiero llegar amigo Alfonso, ....los pelos pa colgar cuadros que se me pusieron!!!!!!!

en un  momento
que  los y las  pequeñ @  s
sufren  los  efectos de  la
crisis   no  reciben  ni  ideas
ni  asesoramiento 
por parte  de sus  actuales   históricos : gestores


Metaètica

La metaètica és la valoració de les teories ètiques i els seus fonaments de les ciències auxiliars i complementàries a ella com pot ser la lògica.
Té per objecte els enunciats que contenen els conceptes del llenguatge moral.
En el cas concret de la lògica ens serveix per observar la correcta fonamentació dels "principis" ètics cuidant la validesa de les seves premisses i que d'aquestes se segueixin una conseqüència congruent i consistent.